Dating kaverit

Fuck luku..

Kategoria: Treffit24 fuckboo


Löytö saksan kieli niellä lähellä loimaa

Laajuus 120 opintopistettä, kesto 2 vuotta, päasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli suomi, kuvaus, maisteriohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen alalla. Syventävissä opinnoissa keskiön nousevat tekstien analyysi, käntäjien ja tulkkien ammattikäytännöt, työväline- ja menetelmätaidot sekä teoreettinen tieto ja tieteellisten valmiuksien kehittäminen. Tutkimuksen kohteena ovat myös monikielisyys ja kulttuuriset kohtaamiset erilaisissa käntämisen ja tulkkauksen konteksteissa, kirjallisuudessa ja muissa taiteenlajeissa. Muista tutkimusintresseistämme löydät tietoa tutkijoiden omilta verkkosivuilta ( saksan kielen ja kulttuurin henkilöstö, saksan kielen ja käntämisen henkilöstö ). Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät. Ammatilliset taidot, hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot, osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä. Oppiaineen järjestämät yritysvierailut sekä kotimaiset ja kansainväliset vierailuluennot kuuluvat yliopisto-opintojen arkeen. Sodankäynnin tuntemattomat kännöskulttuurit (Suomen Akatemia 20112014). tutkinto-ohjelma, kielten aineenopettajan maisteriohjelma.

Saksan kielen: Löytö saksan kieli niellä lähellä loimaa

Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet. (Goethe saksan kieltä tarvitaan, saksan kielen osaajia tarvitaan monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Opintojen aikana opiskelet tai työskentelet saksankielisessä maassa (kieliharjoittelu). Yhteystiedot, opetus- ja tutkimushenkilöstö, hallinto- ja toimistohenkilöstö. Aiheen tutkimus on edelleen käynnissä. Koulutus antaa hyvät valmiudet saksan kielen kännös- ja tulkkausviestinnän asiantuntijatehtäviin. Päainevaihtoehtoja ovat saksan kielen ja kulttuuri ja saksan kieli ja käntäminen. Päsivu tiedekunta Kielten aineenopettajan maisteriohjelma, saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta. Lingwisti ry, joka tekee aktiivista yhteistyötä kännösalan toimijoiden kanssa. Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan. Esimerkkejä ajankohtaisesta tutkimuksesta, rajanylityksiä saksankielisessä kirjallisuudessa (maahanmuuttajakirjallisuus kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: käntäminen ja tulkkaus (Emil Aaltosen sätiö 20152018). Saksan kielen ja kulttuurin syvent?v?t opinnot (70 op) Sis?ll?n valinnaisuus Valitaan 70 opintopistett? Arvosteluasteikko Osaamistavoitteet Saksan kielen ja kulttuurin syvent?v?t opinnot suoritettuaan opiskelija - osaa kommunikoida joustavasti ja tehokkaasti saksaksi vaativissa, akateemisissa ja ty?el?m?n liittyviss? suullisissa ja kirjallisissa viestint?tilanteissa - osaa itsen?isesti suunnitella. Yleiset työskentelytaidot, hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn, on saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot. Saksan kielen taitojen ohella opinnoissa harjoitetaan tiedonhakua, ongelmanratkaisua, erilaisia kriittisen arvioinnin taitoja ja luovuutta, jotka muodostavat asiantuntijakäntäjän ja -tulkin ydinosaamisen. Itä-Suomen yliopistolla on runsaasti valmiita vaihto-ohjelmia saksankielisten yliopistojen kanssa. Koulutuksen löytö saksan kieli niellä lähellä loimaa perusteella on mahdollista hakea oikeutta toimia auktorisoituna käntäjänä. Aineopinnoissa tutustut kännösviestinnän perusperiaatteisiin ja käytäntöihin sekä kieli- ja kännöstieteen teoriaan. Kansainvälisesti verkostoitunutta kieli-, kulttuuri- ja kännöstiedettä. Kännösviestinnän ammattilainen, saksan kielen ja käntämisen opinnoissa perehdyt monipuolisesti saksan- ja suomenkieliseen viestintän ja kehität kännös- ja tulkkaustaitojasi. Osaa jäsentä tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkänä kokonaisuutena. Itä-Suomen yliopistossa toimii myös Suomen ainoa käntäjäopiskelijoiden osuuskunta, Monikieliset, joka auttaa kartuttamaan työkokemusta jo opintojen aikana. Koulutus toteutetaan eurooppalaisen käntäjänkoulutuksen laatustandardien, European Masters in Translation, mukaisesti. Opetuskielinä ovat suomi ja saksa. Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti. Huomio: Opiskelijavalintaa ei järjestetä vuonna 2017 eli uusia päaineopiskelijoita ei enä valita. Saksalla on keskeinen poliittinen ja kulttuurinen merkitys Euroopassa, ja se on myös talouden ja teknologian edelläkävijämaa.


0 ajatuksia “Löytö saksan kieli niellä lähellä loimaa”

Jätä Vastaus

Sähkö posti osoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*